Huishoudelijke hulp Beverwijk, Hoofddorp, Haarlem
Persoonlijke verzorging, hulp bij verzorging beverwijk hoofddorp haarlem haarlemmermeer
terminale zorg 24 uur buddy buddie hoofddorp beverwijk
individuele begeleiding, zorg persoonlijke verzorging beverwijk hoofddorp heemstede haarlem
persoonlijke verpleging verzorgen verplegen beverwijk heemskerk haarlemmermeer

verzorging en opvang, dagopvang, dagbesteding, dementie, zorg en kleinschalig wonen, Beverwijk, heemstede, Heemskerk, Haarlem, Hoofddorp
Ons thuis
Zorg nodig of verzorging nodig in Beverwijk rond Haarlem en Heemskerk, Hoofddorp
Hulp aanvragen
kosten pgb natura hulp in de zorg dementie begeleid wonen beverwijk heemstede heemskerk hoofddorp
contact met stichting kleinschalig wonen in beverwijk of hoofddorp

Stichting Zorg Kleinschalig Wonen  |   Laan van Broekpolder 204   |  Beverwijk  |  06-52442747    |   info@zorg-kleinschalig-wonen.nl

Bel ons: 06-52442747

Zorg Nodig?


Zorg thuis kunt u krijgen als zogeheten 'zorg in natura (ZIN)' via een instelling die een contract heeft met het Zorgkantoor of uw Gemeente, maar kunt u ook zelf, volledig naar eigen wens, regelen met een Pgb (Persoonlijk Gebonden Budget).


Zorg in natura (ZIN)

Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders en de ondersteuning die geïndiceerd en gewenst wordt. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.


Pgb-vormen

Een Pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:


Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Een Pgb-Wlz (voorheen AWBZ) indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Deze overheidsinstantie bekijkt jouw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg jij recht hebt: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij activiteiten en/of verblijf in een zorginstelling. Vervolgens kun je kiezen of je gebruikt wilt maken van zorg in natura of het persoonsgebonden budget. Let op: 80-plussers kunnen een indicatie rechtstreeks aanvragen bij een AWBZ instelling. De instelling informeert het CIZ hierover.


Voorwaarden:

- Er wordt in een budgetplan beschreven welke zorg wordt ingekocht bij welke     zorgverleners.

- Er wordt een contract afgesloten met deze zorgverleners. Bij ieder zorgcontract hoort         ook een beschrijving van de zorg die wordt verleend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het Pgb-contract goed.

- Behandelingen worden niet betaald uit het Pgb.

- Soms is het verplicht dat iemand het Pgb in beheer neemt.


Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Bij het zorgloket van de gemeente kan men terecht als er hulp nodig is in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in huis (rolstoel, traplift). Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning er recht is en kies je vervolgens zelf voor een Pgb of voor Zorg in natura. Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via zorg in natura. In dat geval mag een Pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat je slechts het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten. Het verschil zal door de cliënt zelf worden betaald. Voor hulp bij het aanvragen van Pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.


Voorwaarden: 

- Er moet duidelijk aangegeven zijn waarom een Pgb wenselijk is.

- De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen.

- Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die je krijgt van familie, vrienden en kennissen.


Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.


Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Zorgwijzer.nl:

Link: http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb

Onze Zorg

Huishoudelijke Verzorging

Persoonlijke Verzorging

24 uur Terminale Zorg

Individuele Begeleiding

Persoonlijke Verpleging

privacybeleid