Huishoudelijk
Persoonlijk
terminaal
individueel
persoonlijk

stichting kleinschalig wonen
Ons thuis
Zorg nodig of verzorging nodig in Beverwijk rond Haarlem en Heemskerk, Hoofddorp
Hulp aanvragen
kosten pgb
contact met stichting kleinschalig wonen

Stichting Zorg Kleinschalig Wonen  |   Laan van Broekpolder 204   |  Beverwijk  |  06-52442747    |   info@zorg-kleinschalig-wonen.nl

  

Bel ons: 06-52442747

Woon- en verblijfkosten
Onder de woon- en verblijfkosten vallen onder meer servicekosten en bijdragen voor bijvoorbeeld de maaltijden, gas, water, licht en het wassen van kleding. Cli├źnten zijn vrij in het inrichting en aankleden van hun eigen kamer. Vaak nemen ze vertrouwde meubels mee en regelt de familie het verfwerk en de stoffering. De woon- en verblijfkosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de gasten uit eigen middelen. De bewoners kunnen aanspraak maken op huursubsidie ( afhankelijk van het inkomen ), dit houdt in dat ook mensen zonder eigen vermogen of een klein inkomen, bijvoorbeeld alleen AOW, bij ons terecht kunnen.


Zorgkosten
De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het persoonsgebonden budget. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapie├źn en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.


Hoe krijg ik een PGB?
Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Op 
www.ciz.nl kunt u via uw postcode vinden wat uw regionale CIZ-vestiging is en hoe de aanvraagprocedure werkt. Hier vindt u meteen ook de gegevens van uw regionale Zorgkantoor.

Wanneer u een CIZ-indicatie ontvangen heeft, kunt u het  regionale Zorgkantoor opdracht geven om deze indicatie om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gaat dit via een aanvraagformulier. Het regionale Zorgkantoor kan u informeren wat zij hiervoor nodig hebben. Vanuit het PGB-budget koopt u vervolgens de zorg in bij de Herbergier. U krijgt hiervoor maandelijkse facturen. Aan het Zorgkantoor legt u verantwoording af over de besteding van uw budget. De spelregels hiervoor ontvangt u van uw Zorgkantoor.


  

Onze Zorg

Huishoudelijke Verzorging

Persoonlijke Verzorging

24 uur Terminale Zorg

Individuele Begeleiding

Persoonlijke Verpleging

privacy verklaring